Hoe ver is jouw organisatie?

Inventarisatie medicatieveiligheid

Aangezien er steeds minder mensen werkzaam zijn in de zorg en de mensen die zorg nodig hebben alleen maar groeit, snappen wij van Logimedical dat er soms fouten worden gemaakt. Maar deze fouten mogen natuurlijk niet gemaakt worden. Wij streven er naar om alle noodzakelijke handelingen rondom toediening van medicijnen, zo beveiligd mogelijk te maken. Hierbij een inventarisatie medicatieveiligheid.

Wat is medicatieveiligheid?

Medicatieveiligheid bestaat uit vier onderdelen:

 • Medicatieveiligheid bij opslag
  Wanneer de cliënt er voor kiest om het medicatiebeheer over te dragen aan de zorgorganisatie, zijn de desbetreffende zorgmedewerkers en de organisatie verantwoordelijk voor opslag en beheer.
 • Medicatieveiligheid bij distributie
  Grote risico’s zijn het verplaatsen van medicijnen uit werkvoorraden of tijdens medicijnrondes. Het is dus zeer belangrijk dat de medicijnen afgesloten zijn voor patiënten en geautoriseerde medewerkers.
 • Medicatieveiligheid bij toediening
  De meeste fouten worden gemaakt bij toediening van de medicijnen. Het is van belang dat de medicijnen alleen worden toegediend door mensen die daar bevoegdheden voor hebben.
 • Medicatieveiligheid bij registratie
  Door middel van de nieuwste medicijnen uitgifte systemen van Logimedical hoef je je nooit meer terug te maken over de administratie. Dit gebeurt allemaal automatisch.

Waarom is medicatieveiligheid zo belangrijk?

Veel zorgorganisaties zijn bezig om het proces van medicatieverstrekking veiliger te maken. Te vaak maken zorgprofessionals namelijk onnodige fouten met medicatie. Daarom is het belangrijk dat zij alles weten over medicijnen en toedieningswijzen. Daarnaast moeten ze ook leren uit welke stappen een goed medicatieproces bestaat en wie tijdens welke stap verantwoordelijk is. Deze kennis vergroot veilige omgang met medicatie.

Inventarisatie medicatieveiligheid: hoe ver is mijn organisatie?

Door middel van een quiz willen wij uw organisatie graag op de hoogte stellen van medicatieveiligheid. Deze quiz bestaat uit een tiental vragen waarin we u en uw medewerkers laten zien wat er goed én fout gaat in de organisatie op het gebied van medicatieveiligheid.

Inventarisatie medicatieveiligheid