4 verbeterpunten voor het toedienen van medicatie

Het gehele medicatie toedien proces is een zeer risicovol. Denk aan het klaarzetten, aangeven en het toedienen zelf. Des te groter de foutgevoeligheid, des te meer risico er is. Uit een onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is geresulteerd dat zorginstellingen op 4 punten een verbeterslag moeten doormaken.

1. Actualiteit en volledigheid toedien lijst
Toedien lijsten blijken niet altijd even actueel en volledig. Het komt voor dat er medicijnen missen of dat er medicatie op staat die niet meer toegediend mag worden. Het is van belang dat de zorginstelling samen met de apotheker de toedien lijsten checkt.

2. Dubbele controle
Controle dient plaats te vinden bij het toedienen van medicatie. Bij losse risicovolle medicijnen dient een collega een dubbele controle uit te voeren. Als zorginstellingen moeten er afspraken gemaakt over wanneer en wie er dubbel controleert in de desbetreffende situatie.

3. Aftekenen van de toedien lijst
Duidelijkheid over het gegeven medicijn is belangrijk voor de collega’s die na jouw ronde het toedienen van medicatie op zich nemen. Een duidelijke paraaf met naam moet voldoende duidelijkheid geven. Controleer dit regelmatig.

4. Onbelemmerd medicatie delen
Het delen van medicatie moet gebeuren zonder dat deze persoon gestoord wordt. Als zorginstelling kun je maatregelen nemen door bijvoorbeeld een ‘niet storen hesje’ aan te doen tijdens deze werkzaamheden.

Logimedical
Als expert in het verbeteren van de medicatieveiligheid binnen de zorg begrijpt Logimedical het verbeteren van de bovenstaande punten tijd kost. Wij adviseren u graag op het gebied van medicatieveiligheid en -distributie.

Weten hoe het gesteld is met de medicatieveiligheid bij u op locatie? Doe hier de gratis online test!

Wilt u dat iemand u adviseert over het onderwerp medicatieveiligheid? Neem contact met ons op door te bellen naar 010 – 258 2929.

Bron: Zorg voor beter – 13 07 2018