MedEye

Het Deventer Ziekenhuis introduceert als eerste ziekenhuis ter wereld kliniekbreed de MedEye, een innovatief apparaat waarmee het toedienen van medicijnen aan het bed van de patiënt extra wordt gecontroleerd. Internationale cijfers tonen aan dat er bij het toedienen van medicijnen nu nog bij één op de vijf patiënten iets mis gaat. Met deze oplossing wil het ziekenhuis toe naar foutloze medicatietoediening.

Het Deventer Ziekenhuis verwerkt jaarlijks zo’n 250.000 medicatievoorschriften. De distributie van deze medicijnen wordt op allerlei manieren (digitaal) gecontroleerd om fouten te voorkomen. Zo voerde het ziekenhuis al een elektronisch voorschrijfsysteem in. Voor het toedienen van medicatie aan het bed, zetten verpleegkundigen vanaf nu de MedEye in als extra controle.

De MedEye is een kleine computer waarin een 3D-scanner en geavanceerde software zit. De verpleegkundige controleert de medicatie die eerder is voorgeschreven en samengesteld, haalt de tabletten en capsules uit de verpakking en stopt die in de lade van de MedEye. Omdat alle tabletten en capsules van kleur, grootte, inscripties, structuur en breukstreep verschillen, kan de MedEye zien of de patiënt de juiste medicatie krijgt. De gegevens worden namelijk vergeleken met die uit het elektronisch voorschrijfsysteem. Als die helemaal kloppen, geeft de MedEye een signaal en kan de verpleegkundige de medicijnen veilig aan de patiënt toedienen. Het systeem is uitgebreid getest in Deventer en bracht per dag 3 tot 4 medicatiefouten aan het licht.

De MedEye blijkt daarmee belangrijk om de cirkel van kwaliteitscontroles rond medicatie te sluiten. Van het voorschrijven van medicatie door een arts, tot het samenstellen en de toediening aan het bed: alles gaat voortaan digitaal en veilig. Ziekenhuisapotheker Peter Wierenga van het Deventer Ziekenhuis is dan ook blij met deze introductie: ‘Het toedienen van medicijnen blijft mensenwerk. Verpleegkundigen blijven zelf uiteraard de medicijnen controleren, maar de MedEye is een extra slot op de deur. Mens én machine sluiten nu samen de keten van een juiste medicijnverstrekking.

Bestuursvoorzitter Gita Gallé van het Deventer Ziekenhuis geeft aan dat de MedEye laat zien dat de kwaliteit van zorg met innovatieve middelen op een hoger niveau kan worden gebracht: ‘Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat ze veilig medicijnen krijgen voorgeschreven en toegediend. De MedEye helpt ons om vermijdbare fouten te voorkomen en is daarmee voor ons een heel belangrijk.’

Bron: Zorgvisie.nl