Verpleegkundigen Albert Schweitzer Ziekenhuis krijgen scholing over medicatieveiligheid

Nog voor het einde van 2019 moeten alle 1300 medewerkers die te maken hebben met medicatie(-veiligheid) juist geschoold zijn. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis (AsZ) zet hiermee een grote stap in het veiliger maken van de medicatie toediening en -omgeving binnen het ziekenhuis.

harlotte van Kesteren, ziekenhuisapotheker, geeft aan dat de noodzaak tot scholing hoog ligt: “Ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten volgen periodiek nascholing, maar voor degenen die op de verpleegafdelingen dagelijks medicijnen toedienen – de verpleegkundigen – bestaat landelijk geen minimaal vereist kennisniveau over geneesmiddelen. Ze werden tot voor kort alleen getoetst op medisch rekenen en veilig injecteren. Over medicijnen als zodanig hebben ze wel basiskennis opgedaan tijdens hun opleiding, maar voor sommigen is dat lang geleden.”

Het AsZ heeft sinds kort een speciaal beleid ingesteld waarbij er verplicht een toets afgelegd en uiteindelijk ook behaald moet worden. Hier gaat scholing aan vooraf. Denk aan het lezen van readers en het volgen van enkele uren klassikaal onderwijs. Dit wordt in de toekomst elke 5 jaar herhaald.

Charlotte geeft duidelijk aan dat fouten binnen het toedienen van medicatie nooit geheel zal worden verbannen. “Maar we kunnen de kans op fouten wel minimaliseren. Daarom bespreken we tijdens de scholing ook gevallen waarin het fout ging.” Maar de werkwijze werkt ook andersom! Cursisten leren op hun beurt van de verpleegkundigen. “Zo horen we van hen welke gewoonten er soms op de werkvloer insluipen, die fouten in de hand kunnen werken. Daar kunnen wij dan weer op anticiperen. Het is voor ons allemaal heel verhelderend en voor de patiëntveiligheid zetten we opnieuw stappen vooruit.”

Zoals hierboven benoemd is het minimaliseren van de foutgevoeligheid een belangrijk agendapunt binnen ziekenhuizen. Logimedical speelt hier op in door ziekenhuizen en zorginstellingen bewuster te maken van de huidige situatie binnen de medicatieveiligheid. Testen hoe het gesteld is met de veiligheid in uw ziekenhuis of instelling? Doe hier de gratis test!

Een vrijblijvende afspraak maken met onze collega’s? Logimedical adviseert u graag over de juiste benodigdheden op de werkvloer. Klik hier om een afspraak in te plannen.

Bron: Dordrecht.net

Foto: Frederike Slieker: Verpleegkundigen in het Albert Schweitzer ziekenhuis mogen binnenkort alleen nog medicijnen verstrekken wanneer ze een toets met succes hebben afgelegd.