Zorgkwaliteit hangt nauw samen met zorgrelatie tussen cliënt en professional

Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van zorgrelaties in de langdurige zorg van grote invloed is op de kwaliteit van zorg voor cliënten. De ervaringen van cliënten met zorgrelaties kunnen namelijk in beeld worden gebracht door middel van kwalitatieve meetinstrumenten zoals een ‘Wiek interview’ en ‘Luister naar mijn verhaal’. Dit zijn instrumenten die pas aan de orde kunnen komen als de cliënt zich op zijn of haar gemak voelt bij de professional.

De Cliënt aan het woord

Cliënten krijgen zelf een actievere rol bij het gebruik van de beide instrumenten. Voor cliënten in de langdurige zorg is het niet altijd makkelijk om aan hun zorgprofessionals te vertellen wat zij minder fijn vinden of wat ze graag anders willen zien. Door de zorgafhankelijkheid durven ze geen kritiek te geven. Door cliënten in te zetten als co-onderzoekers en een actieve rol te geven, kan de drempel worden verlaagd.

Waardevolle informatie

Er is onderzocht welke factoren de kwaliteit van langdurige zorgrelaties beïnvloeden. Daaruit kwam naar voren dat de opbrengst van de gesprekken erg waardevol is voor zorgverleners. De persoonlijke wensen en ervaringen komen beter naar voren, als de cliënt hier naar gevraagd wordt. Hierdoor krijgen professionals weer concrete handvatten om de zorgrelatie nog verder te verbeteren.

Bron: Skipr.nl


Hoe is het met de medicatieveiligheid op jouw afdeling? Doe de gratis test!