Veiligheid en efficiency in de zorg

App downloaden

Er zijn steeds minder mensen werkzaam in de zorg, terwijl er steeds meer mensen zijn die zorg nodig hebben. De werkdruk is daarom erg hoog in de zorg. Toch mag de aandacht voor veiligheid rondom het toedienen van medicijnen, niet verslappen. Wij streven er daarom naar om alle noodzakelijke handelingen rondom de toediening van medicijnen, zo beveiligd mogelijk te maken, zonder daarbij de praktijk uit het oog te verliezen. Voor meer informatie over ons en medicatieveiligheid kunt u altijd contact opnemen!