Voor een sluitende medicijnadministratie en optimaal beheer van
medicatiestromen van apotheek tot patiënt…

Nexsys ADC NXC-X02-N0-C12-D001

NexSys ADC werkvoorraadbeheer

COMPARTMENT CONTROL

Geregistreerde uitgiftesystemen