“Alle foutgevoelige handelingen rondom het opslaan, toedienen, distribueren en registeren van geneesmiddelen in de zorg minimaliseren.“

Medicatieveiligheid.

Medicatieveiligheid. Wat is dit nu eigenlijk? Oorzaken die invloed kunnen hebben op medicatiefouten onder andere foutieve handelingen binnen opslag, toediening, distributie en registratie. De definitie van medicatieveiligheid is dan ook: alle foutgevoelige handelingen rondom het opslaan, toedienen, distribueren en registeren van geneesmiddelen in de zorg minimaliseren.

De verschillen binnen medicatieveiligheid in de thuiszorg, het ziekenhuis, en de verpleeg- en verzorgingshuizen heeft vooral te maken met de bovenste 4 kenmerken. Binnen de thuiszorg hangt de verantwoording voor het opslag en beheren van de medicatie af van het feit of de cliënt verblijft in een instelling of vanuit huis verzorgt wordt.

Verblijft hij of zij thuis? Dan is hij of zij verantwoordelijk. Is er sprake van verzorging bij een instelling? Dan wordt de zorgverlener verantwoordelijk gesteld. Goed om te benoemen is dat dit niet geldt voor het transport van de medicatie.

Veiligheid rondom het rondbrengen en geven van medicijnen in de zorg is een complex proces op zich. Mensen blijven mensen, en mensen maken fouten. Om deze foutgevoeligheid zo te minimaliseren met innovatieve producten wil Logimedical een steentje bij te dragen aan en verminderen van medicijn incidenten. Dit doen we door te luisteren naar de wensen op de werkvloer. Door deze te combineren met de nieuwste technologieën binnen zorgapparatuur ontwikkelen we passende producten die de zorgverlener meer tijd geeft voor het echte werk; de volle aandacht voor de patiënten in kwestie.

Elk jaar besteed Logimedical veel aandacht aan de Dag van de Medicatieveiligheid. Zo hebben we in 2021 bijvoorbeeld de hele dag live vragen beantwoord. Denk aan vragen als : “Wat kan ik als verpleegster doen om medicatieveiligheid te verbeteren?” of “Welke producten zijn geschikt om snel al stappen te zetten binnen medicatieveiligheid?”.

Richtlijnen voor medicatieveiligheid.

Naast innovatieve producten zijn er binnen de zorgsector ook richtlijnen opgesteld die de foutgevoeligheid rondom deze processen moeten verbeteren. Hoe kun je de medicatieveiligheid verbeteren? Onderstaand hebben we 4 punten uitgelicht waarin meermaals fouten worden gemaakt, en hoe deze gemaakt worden.

Als de cliënt het medicatiebeheer heeft overgedragen aan de desbetreffende zorgorganisatie, zijn de organisatie en de zorgmedewerkers verantwoordelijk voor opslag en beheer. Bij sommige medicatie is het verplicht om deze achter slot en grendel te bewaren, of om zelfs gekoeld te bewaren. Als dit niet gebeurd kan dit de medicatieveiligheid in gevaar brengen. Logimedical zorgt voor optimale beveiliging, terwijl misgrijpen wordt uitgesloten.

Tijdens het verplaatsen van medicijnen vanuit werkvoorraden of tijdens medicijnrondes, loopt men veiligheidsrisico’s. Als men is afgeleid kan het zijn dat patiënten of niet bevoegd personeel zo de medicatie kan pakken. Het is daarom van belang dat tijdens dat proces de medicijnen afgesloten zijn voor niet geautoriseerde medewerkers en/of patiënten.

Het toedienen van medicijnen mag alleen gedaan worden door daarvoor opgeleiden en geautoriseerde medewerkers. Daarnaast zijn er speciale toedienlijsten en vaak ook een medicatie toedienen protocol beschikbaar. Vanwege de onvoorspelbaarheid in de zorg is een fout bij toediening snel gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het overschrijven van een toedienlijst; de kans is groot dat je een kleine fout maakt. Juist deze fout kan grote gevolgen hebben.

Dubbele controle van medicatie is nodig in sommige risicovolle gevallen. Hiervoor is de regel van 5 in het leven geroepen. Deze komt later op deze pagina aan bod. Lees alles over de dubbele controle van medicijnen. 

Wij maken de noodzakelijke handelingen rondom de toediening van medicijnen, zo beveiligd mogelijk, zonder daarbij de praktijk uit het oog te verliezen. Daarnaast is het ook belangrijk dat je ongestoord je werk kunt doen. Draag bijvoorbeeld een hesje waar op staat dat je bezig bent met het uitdelen van medicatie. Ook is de vorm waarin de medicatie gegeven wordt allesbepalend voor de werking ervan. Vermaal je medicatie die eigenlijk in pil vorm gegeven moet worden? Niet doen! Lees altijd de toedieningsregels. Twijfel je? Vraag het na.

Als zorgverlener heb je te maken met veel verschillende administratieprocessen wat snel kan zorgen voor verwarring. Zorg er met onze nieuwste medicijnuitgifte systemen voor dat je je nooit meer druk hoeft te maken over de administratie. Dit gebeurt helemaal automatisch. In sommige gevallen gebeurt het registreren van de toediening van medicatie nog met de hand. Het is menselijk dat je dit kunt vergeten. Door het proces te automatiseren haal je de foutgevoeligheid uit dit belangrijke proces.

Wil je meer informatie ontvangen omtrent het verbeteren van de medicatieveiligheid? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. We geven je graag advies op maat. Klik op de onderstaande knop om contact op te nemen met ons!

Werkinstructie medicatieveiligheid.

Door het Maatschappelijke Zorg van Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een bepaalde kwaliteitsstandaard / werkinstructie opgesteld die de zorgverlener moet helpen bij alle handelingen rondom medicatie proces. De essentie van deze werkinstructie ligt hem in het feit dat alle stappen van begin tot eind worden gedocumenteerd zodat de apothekers, artsen, verpleegsters en andere betrokkenen iets hebben om op terug te vallen.

Binnen deze instructie gaat het in eerste instantie om een juiste medicatieverificatie. Vervolgens wordt er door de voorschrijver geëvalueerd of de medicatie passend is, en schrijft deze vervolgens voor. De apotheker zorgt vervolgens voor de levering van de medicijnen en bewaakt deze binnen de apotheek. Goed om te benoemen is dat de apotheker bepaalt of er een medicatieafspraak of een verstrekking verzoek nodig is. Is dit niet nodig? Dan wordt de juiste hoeveelheid aan medicatie verstrekt aan de patiënt of zijn of haar verantwoordelijke.

Toediening.

De toediening in dit proces hangt af van waar de patiënt zich bevindt. Zoals eerder benoemd is de  patiënt zelf verantwoordelijk voor zijn of haar medicatie toediending als hij of zij zich thuis bevindt. Is de patiënt opgenomen in een instelling, ziekenhuis of verpleeg- en verzorgingstehuis? Dan ligt de verantwoordelijkheid bij de zorgverlener. Het document op basis van kwaliteitsonderzoek medicatieveiligheid van het IGZ is hier in te lezen.

Regel van 5 medicatie.

De essentie van een medicatieveiligheid protocol is dat de zorgverlener let op de volgende punten om medicatie incidenten te voorkomen. De dubbele controle bij het geven van medicatie is van belang bij medicijnen die een risico met zich mee brengen.

  • Krijgt de patiënt het juiste medicijn
  • Is deze patiënt de juiste patiënt?
  • Krijgt hij of zij deze op de juiste tijd
  • Wordt de juiste hoeveelheid en dosering toegediend?
  • Wordt de juiste wijze gebruikt om de medicatie toe te dienen?

Dit noemen we ook wel de ‘Regel van 5 omtrent medicatie’ of de ‘Medicatie 5 J’s’. Het ligt misschien voor de hand, maar ook de houdbaarheid van de medicijnen is erg belangrijk. Medicijnen die over de datum zijn kunnen hun werking verliezen of de cliënt zelfs ziek maken. Zorg dus altijd dat de verpleegkundige de houdbaarheid controleert voordat het medicijn wordt klaargemaakt en toegediend.

Daarnaast wordt ook het dragen van sieraden afgeraden. Sieraden bevatten vaak veel bacteriën die ook in of op de medicijnen terecht kunnen komen. Zeker bij zieke cliënten kan dit gevaarlijk zijn. Voorkom incidenten!

Bespreek belangrijke punten midden het medicatieproces met elkaar. Er kan namelijk veel geleerd worden van elkaar. Daarom is het verstandig om regelmatig een team vergadering te plannen, waarin situaties met betrekking tot medicatieveiligheid besproken kunnen worden. Laat collega’s ervaringen delen over het klaarmaken en toedienen van medicijnen, en evalueer met elkaar over de beste oplossingen.

Hulpmiddel medicatieveiligheid.

Logimedical biedt verschillende producten aan in de webshop die als hulpmiddel kunnen dienen ter bevordering van de medicatieveiligheid.

Veilige medicijnwagens? Bekijk ons volledige assortiment! Denk aan een medicijnwagen dat te openen is met een sleutelslot, via een vingerafdruk of PIN-code systeem. Het voordeel van deze slotsystemen is dat alleen bevoegde personen medicatie en andere spullen kunnen delen en toedienen.

Naast het beheren en delen van medicijnen vind je bij Logimedical ook verschillende wagens die ondersteuning bieden bij operaties, sedatie en reanimaties. Maar bijvoorbeeld ook op de gipskamer! Goed om te benoemen is dat alle medicijn- en themawagens geheel naar jouw behoeften te configureren zijn. Elke afdeling heeft namelijk andere behoeften. Tot slot biedt Logimedical een ruime garantietijd en onderhoudsmogelijkheden aan.

Maar ook voor de kleinschalige zorgomgeving als thuizorg bieden we producten op maat. Wat denk je van onze automatische of handmatige pillenvergruizers? Het breken of vermalen van medicijnen met de hand kan gevaarlijk zijn. Je kunt jezelf bezeren, maar ook kunnen er gevaarlijke stofjes vrijkomen. Ontdek nu alle producten in onze webshop.

Vragen over medicatieveiligheid

Als zorgverlener heb je waarschijnlijk veel vragen rondom medicatieveiligheid. Logimedical zet de meest voorkomende vragen omtrent medicatieveiligheid en hulpmiddelen voor je op een rijtje.

Medicatieveiligheid verwijst naar alle maatregelen die genomen worden om de patiënt op een veilige en effectieve manier zijn of haar medicatie te geven. Hieronder valt bijvoorbeeld het opslaan en uitgeven van medicatie. Maar ook het toedieningsproces mag niet vergeten worden.

Fouten maken is menselijk. Juist om deze reden biedt Logimedical verschillende innovatieve oplossingen om de medicatieveiligheid op peil te houden. Denk hierbij aan automatische medicatie uitgifte systemen in medicijnwagens, beveiligde opslagmogelijkheden en informatie over protocollen.

Wil je weten hoe jouw organisatie of afdeling scoort op medicatieveiligheid? Neem contact met ons op. We komen graag bij je langs!

Jazeker! Het AutoRelock® slotsysteem op de medicijnwagens registreren en onthouden tot de laatste 999 inlog-momenten. Het oudste evenement wordt daarna overschreven. Dit betekent in de praktijk dat er op ieder moment bekeken kan worden wie op welk moment de wagen geopend of gesloten heeft. Op deze manier waarborg je de medicatieveiligheid door tegen te gaan dat onbevoegd personeel medicatie gaat delen.

Dankzij de slotsystemen die op de medicijnwagens van Logimedical zijn geïnstalleerd kan alleen bevoegd personeel bij de medicijnen in de kar komen. Kies bijvoorbeeld voor een PIN-code of AutoRelock® slot. Deze zijn alleen te openen met de door jouw gekozen 4-cijferige code. Bekijk hier alle slotsystemen.

Opslag van medicatie en opiaten is erg belangrijk binnen medicatieveiligheid! De opslag van deze medicijnen kan op verschillende plekken in de instelling. Hulpmiddelen als opiatenkluizen, medicijnkasten, medicatie koelsystemen en medicijnkarren met slotsystemen bieden uitkomt. Meer weten over opslag van medicatie? Neem eens contact op of bekijk de webshop voor onze producten.

Medicatieveiligheid kan verbeterd worden door verschillende aspecten aan te pakken. Hoe wordt omgegaan met medicatiefouten, inschattingsvermogen maar ook het opslaan en in beheer houden van medicatie. Een passend slotsysteem op een medicijnwagen of -kast kan bijdragen aan het verbeteren van de efficiëntie en betrouwbaarheid in de werkzaamheden.

Door met elkaar te blijven communiceren kun je snel fouten rondom medicijnen voorkomen. Wil je toch passend advies? Logimedical komt graag bij je op de afdeling langs om te kijken naar alle communicatiestromen en manieren waarop wordt omgegaan met beheer en uitdelen van medicatie. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Zelftest medicatieveiligheid

Snel te weten komen hoe jij als zorgverlener presteert op het gebied van medicatieveiligheid? Doe dan nu onze online zelftest. Deze gratis mini cursus / e-learning helpt jou om inzicht te krijgen in de dingen die je goed doet, maar ook in de dingen die beter kunnen. De medicatieveiligheids quiz is er voor iedereen!

Neem contact met ons op!

Wij reageren binnen 2 (werk)dagen

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.