Hoe ver is jouw organisatie?

Vragenlijst medicatieveiligheid

Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol. Medicatieveiligheid is het zo min mogelijk fouten maken met medicijnen. Wees dus als zorg medewerker erg alert. Je kunt bijna-fouten signaleren en zo fouten met medicijnen voorkomen. Aan de hand van onze vragenlijst medicatieveiligheid kun je zien hoe de medicatieveiligheid in jouw organisatie er aan toe gaat. Tijdens deze 10-vragen vragenlijst komt u precies te weten waar u verbeterpunten liggen. Natuurlijk geven wij u ook advies om deze verbeterpunten te verbeteren.

Medicatieveiligheid is een begrip, wat bestaat uit vier onderdelen:

 • Opslag:
  De cliënt kan er voor kiezen om het medicatiebeheer over te dragen aan de desbetreffende zorgorganisatie. Wanneer dat gebeurt, zijn de organisatie en de zorgmedewerkers verantwoordelijk voor opslag en beheer.
 • Distributie:
  Men loopt de meeste veiligheidsrisico’s tijdens het verplaatsen van medicijnen uit werkvoorraden of tijdens medicijnrondes. Topprioriteit is dus dat medicijnen zijn afgesloten voor niet geautoriseerde medewerkers en/of patiënten.
 • Toediening:
  Het is van belang dat de toediening van medicijnen alleen wordt gedaan door daarvoor opgeleiden en geautoriseerde medewerkers. We zijn van mening dat wegens de onvoorspelbaarheid in de zorg een fout bij toetreding snel is gemaakt. Logimedical maakt de noodzakelijke handelingen van het toedienen van medicijnen zo beveiligd mogelijk.
 • Registratie:
  Door middel van de nieuwste medicijnen uitgifte systemen van Logimedical hoef je je nooit meer terug te maken over de administratie. Dit gebeurt allemaal automatisch.
Vragenlijst medicatieveiligheid