De afgelopen weken stond er maar één ding centraal binnen de gezondheidszorg: de zorg voor de COVID-19 patiënten. Niet alleen moesten er voorbereidingen getroffen worden, ook is er sprake van gehele herindeling van verschillende afdelingen. Verpleegkundigen en artsen uit alle hoeken van de sector helpen mee. Het aanpassingsvermogen van al het personeel binnen de Nederlandse Zorgsector is fantastisch!

Aanpassingsvermogen Zorgsector

Vertrouwen

Niet alleen binnen ziekenhuizen moeten de krachten gebundeld worden, ook kleinere instellingen zijn genoodzaakt om zich anders te organiseren. Eigen planning maken, meerdere taken op zich nemen en het combineren van logistieke werkzaamheden. Meer vertrouwen op de flexibiliteit van de medewerkers; welke zorgtaken kan deze medewerker nog meer uitvoeren, naast zijn of haar huidige taken?

Samenwerking

In tijden van crisis zijn ziekenhuizen en andere instellingen genoodzaakt om samen te werken. Er wordt binnen het regionetwerk gekeken wat mogelijk is. Denk hierbij aan het verplaatsen van COVID-19 patiënten, inzet van personeel en beschikbaarheid van medicatie.

Ziekenhuizen in Noord-Nederland werken bijvoorbeeld samen om deze belangrijke medicatie voor COVID-19 patiënten beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om pijnstilling, spierverslappers en sedatie medicijnen. Goed communiceren over de dagelijkse beschikbaarheid van deze medicatie helpt de ziekenhuizen op aan de bel te trekken. Op deze manier kan op tijd geschakeld worden met andere ziekenhuizen in Nederland, of met productiebedrijven in het buitenland.

Bron: DVHN & De Tijd.


Hoe is het met de medicatieveiligheid op jouw afdeling? Doe de gratis test!