De Maalcultuur

In ziekenhuizen en zorginstellingen worden meer dan 55% van de pillen gemalen. Veel weten niet dat er hoge risico’s zitten aan het vermalen van medicatie. Helemaal als het met de hand gebeurt. Logimedical neemt je mee in de risico’s.

De ‘Maalcultuur’. Wat is dat?

Zoals hierboven benoemd maalt een merendeel van de zorgverleners medicatie voor de patiënten zonder dat zij zich bewust zijn van de risico’s. Dit fenomeen wordt ook wel de maalcultuur genoemd. Het ontstaat als er binnen een zorginstelling of ziekenhuis meer dan nodig medicijnen wordt gemalen. Vaak zonder dat men het écht in de gaten heeft.

Uit een eerder onderzoek van DGV blijkt dat binnen 58 verzorgingshuizen ongeveer 70% medicatie vermaalt wordt zonder dat het toestemming heeft van een arts of apotheker. (DGV, 2009)

Risicovolle stoffen

Bij het handmatig breken of vermalen van medicijnen komen stoffen vrij die soms risicovol kunnen zijn voor de gezondheid. Dit geldt voor zowel de zorgverlener als de patiënt in kwestie. Daarnaast is er een kans dat het medicijn niet optimaal meer werkt. Door een medicijn te breken of te vermalen dat niet gemaald mag worden, maak je het mechanisme kapot dat de regulerende werking van het medicijn beheerst. Het risico hiervan is dat er teveel van een bepaald bestandsdeel vrij komt in één keer. In sommige gevallen kan het ernstige gevolgen hebben voor de patiënt. Denk aan een te lage bloeddruk. Juist om deze reden is het belangrijk dat het duidelijk is welke medicatie wel en niet vermalen of gebroken mag worden.

Pillenvergruizers

Medicatie die geschikt is om te vermalen, moeten op een veilige en juiste manier vermaalt en gebroken worden. Niet met de hand! Wist je dat als je medicijnen handmatig breekt of vermaalt, je soms 21kg druk gebruikt? Dit kan vrij belastend zijn. Om de medicatieveiligheid te waarborgen heeft Logimedical speciale pillenvergruizers. Handmatig en automatisch. Bekijk de producten op de website!

 

Bron: Innovatiekring dementie, Zorg voor beter.


Hoe is het met de medicatieveiligheid op jouw afdeling? Doe de gratis test!