Zorg creatief met nieuwe toepassingen beveiliging. Voor het bedienen van deuren is elektronisch toegangsbeheer niets nieuws meer. De laatste jaren komen er steeds meer toepassingen bij. Voorbeelden zijn toegang tot computersystemen, bediening van risicovolle installaties en beheer van lockers en sleutelkasten. De Haagse zorgaanbieder Florence bedacht onlangs een nieuwe, innovatieve toepassing. Op basis van het platform van SALTO Systems zijn op een van de locaties vaste en mobiele medicijnkasten en -karren beveiligd. Niet security, maar safety vormde daarbij het uitgangspunt.

Elektronisch toegangsbeheer voor persoonlijke veiligheid
Florence is een zorgorganisatie met locaties in en rond Den Haag. Hiertoe behoren onder andere woonzorgcentra, verpleeghuizen en consultatiebureaus voor inwoners van Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden, Wassenaar en Delft. Een van de grotere locaties is Expertisecentrum Mariahoeve waar een kleine tweehonderd mensen met dementie, een psychiatrische achtergrond en/of lichamelijke beperkingen wonen of revalideren. Henri Beukers is er verantwoordelijk voor de faciliteiten en het gebouwbeheer en nauw betrokken bij de implementatie van integraal veiligheidsbeleid binnen meerdere locaties. Daaronder valt ook verbeterde beveiliging van medicijnen en dossiers.

Oplossing
Medicijnen worden voor een groot deel verstrekt met behulp van verrijdbare medicijnkarren van Logi-medical, Standaard zijn deze beveiligd met een pincodepaneel. “Een handig apparaat, maar beheerstechnisch een draak van een ding,” zegt Beukers. “Dat moest dus anders. Nou ben ik maar een eenvoudige facilitymanager, dus probeer ik elke uitdaging vanuit een niet-technische kant te benaderen. De oplossing leek mij niet ingewikkeld. Zo’n pincodepaneel doet niets anders dan het geven van een stroompje naar de ontgrendeling. Ongeveer hetzelfde dus als wat een lezer van het toegangssysteem doet. De medicijnkast zou dus net zo goed met de persoonlijke tag van de medewerkers bediend kunnen worden. Met dat idee stapte ik naar ons beveiligingsbedrijf, Fortezza Security Systems, dat vervolgens samen met Logimedical een taglezer op de mobiele medicijnkasten ging monteren.” Voor SALTO werd gekozen, omdat Florence op termijn alle locaties met de technologie van deze fabrikant wil beveiligen. Het kostenaspect rond de ombouw van de medicijnkarren was nog wel een ding, maar ook daarvoor had de facility manager van Expertisecentrum Mariahoeve een goed idee. “SALTO, Fortezza en Logimedical kunnen deze vinding natuurlijk ook aan andere instellingen verkopen. Deze zijn dan welkom om bij ons te komen kijken hoe goed het werkt. Dat was voor de leveranciers genoeg reden om een deel van de kosten vanuit hun eigen investeringsbegroting te dragen.”

Integraal systeem
De producten van SALTO Systems worden niet alleen voor de medicijnkasten en -karren gebruikt. Beukers: “Wij hebben nu nog overwegend mechanische sluitsystemen die lastig te beheren zijn. We werken hier en daar ook wel met elektronische toegangssystemen, maar daar zijn we niet echt tevreden over, terwijl bovendien de mogelijkheden te beperkt zijn om deze voor alle locaties tot één integraal systeem uit te breiden. En daar willen we wel naar toe, al zal dat vanwege de beperkte budgetten stap voor stap gaan. De zorgverlening komt bij ons altijd op de eerste plaats. Als er dan nog geld overblijft, kan dat aan facilities worden besteed. Met invoering van elektronische toegangstechniek verwachten we in ieder geval een flinke besparing te gaan bereiken.

Veiligheidsrisico’s
Op termijn zullen alle mechanische sloten van Florence wel vervangen worden , maar Beukers geeft op het moment prioriteit aan plaatsen waar veiligheidsrisico’s spelen. Dat zijn naast ruimtes met medicijnen bijvoorbeeld ook de “open “keukens in de woonkamers van Expertisecentrum Mariahoeve. Bewoners kunnen nog altijd zien hoe medewerkers en vrijwilligers gezellig de maaltijden bereiden, maar een tag is nodig om de één meter hoge deurtjes te kunnen openen.”Voor extra zekerheid gaan we in de toekomst misschien ook wel keukenkastjes en kookplaten met SALTO beveiligen.”

Logistieke processen
Technische maatregelen zijn nooit voldoende. Daarom is ook aan het organisatorische aspect gedacht. ledere medewerker wordt gewezen op de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen tag en op de consequenties die aan uitlenen verbonden zijn. Beukers: “ledere medewerker heeft een persoonlijke tag waarop de individuele rechten staan. Een mooie bijkomstigheid is dat de data die het toegangssysteem genereert helpt bij verbetering van de logistieke processen binnen de organisatie. “Het is een handig hulpmiddel om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Wij streven altijd naar verbetering door te sturen op de processen. Ook dat verschilt per locatie, want elke locatie heeft zo haar eigen doelgroepen. In een centrum voor dementerende jongeren, heb je een ander toegangsbeleid dan op een locatie waar ouderen verblijven die nog goed in staat zijn zichzelf te redden.”

Met het systeem van SALTO Systems verwacht de Zorggroep Florence ook beter voorbereid te zijn op de toekomst, als op last van de politiek zorg en wonen steeds meer gescheiden zullen worden. Het beheer van appartementen zal dan worden overgedragen aan woningbouwcorporaties, terwijl de zorginstelling alleen bezig blijft met cliënten die intensieve zorg nodig hebben. “Voor de toegangstechnologie maakt dat geen verschil’,’ aldus Beukers. “One tag fits all!”

Bron: Managementblad Beveiliging