Opslag van medicatie

Als bij intramurale zorg (ziekenhuis, verpleeghuis en andere instellingen) de cliënt het medicatiebeheer heeft overgedragen aan de zorgorganisatie, zijn de organisatie en zorgmedewerkers verantwoordelijk voor opslag en beheer.

  • De zorginstelling draagt verantwoordelijkheid voor duidelijke procedures en afspraken met betrekking tot de opslag en het beheer van medicatie.
  • De zorginselling moet passende voorzieningen treffen voor de opslag van medicatie. Denk aan een afsluitbare ruimte, een medicatie koelkast met thermometer et cetera.
  • Er wordt gewerkt volgens de afspraken die gemaakt zijn binnen de instelling. Risico’s worden gesignaliseerd en problemen worden besproken. 
  • Ten alle tijden wordt het bewaaradvies en de hygiëne richtlijn van de apotheker gevolgd.
  • Medicijnen retour? Het opslaan van medicijnen die terug moeten naar de apotheek moet achter slot en grendel, zodat niet-bevoegd personeel hier niet bij kan komen
  • Zorg dat je als instelling op tijd medicatie bij besteld of herhaalrecepten inschiet zo afgesproken met de apotheek. 
Medicatie distributie

Stappenplan medicatieveiligheid

Werkvoorraad medicatie

In een instelling mogen alleen medicijnen-op-naam van een cliënt aanwezig zijn. Een uitzondering vormt de werkvoorraad met medicijnen-niet-op-naam, ook wel ‘dokterstas’ genoemd. Artsen die werkzaam zijn voor een zorgorganisatie met de toelating behandeling (zoals een specialist ouderengeneeskunde) kunnen dat nodig hebben voor spoedsituaties. Voor de opslag en beheer van deze werkvoorraad is de ‘Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen’ opgesteld door ActiZ, GGZ Nederland en VGN (2011).

De Handreiking gaat over de samenstelling en het beheer van deze voorraad medicijnen-niet-op-naam. De werkvoorraad moet beperkt van omvang zijn. De Handreiking geeft daarvoor een aantal toetsingscriteria, bijvoorbeeld de doelgroep in de instelling en het aantal cliënten. De instelling moet kunnen beargumenteren waarom dit soort en deze hoeveelheid geneesmiddelen nodig zijn voor de artsen. Ook moet de instelling het beheer van de werkvoorraad goed regelen. De apotheker heeft een adviserende rol.

Opslag medicatie

Opslag van opiaten

In een instelling heb je van meerdere cliënten een voorraad van opiaten, dat geeft het risico van misbruik. Daarom gelden specifieke regels voor het beheer van opiaten in een zorginstelling. Het gaat in dit geval meer om de veiligheid van de zorgmedewerker dan van de cliënt. De zorgmedewerker moet aannemelijk kunnen maken dat zij het opiaat aan de cliënt heeft gegeven en niet de opiaten voor zichzelf heeft opgespaard. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om het beheer zorgvuldig te regelen. Afspraken over het beheer van opiaten, moeten zijn gericht op het voorkómen van misbruik. Dat is de ‘meetlat’ om de afspraken en procedure in de organisatie te toetsen.

Hoofdregels voor opslag en beheer van opiaten in een zorginstelling 

  • Opiaten op naam en de voorraad opiaten niet-op-naam (‘werkvoorraad’) moeten achter slot worden bewaard, aard- en nagelvast. Dat wil zeggen: in een kast(je) die zodanig is vastgemaakt dat deze niet zomaar is mee te nemen. Deze opiaten moeten afgezonderd van de overige medicatie worden bewaard.
  • Alleen bevoegden mogen toegang hebben tot de opiaten; dit moet zorgvuldig zijn geregeld.
  • Zorg voor een zorgvuldige opiatenregistratie, bijvoorbeeld: leg vast bij de losse opiaten op naam (niet in GDS / medicatierol) en bij de opiaten niet-op-naam (’werkvoorraad’) wat er wanneer door wie voor welke cliënt wordt uitgehaald.
  • Opiaten op naam kunnen ook in een GDS (medicatierol) worden verstrekt. In dat geval hoeven ze niet apart bewaard te worden, maar kunnen dan gewoon bij de overige medicatie worden bewaard, die ook achter slot liggen.

Wij maken uw werk veiliger én eenvoudiger

Voor de beste kwaliteit en veiligheid in de Zorg is het belangrijk altijd overal eenvoudig te beschikken over het juiste instrument,
het juiste product of het juiste medicijn. Logimedical zorgt er voor dat alles wat jij als Zorgverlener nodig hebt, altijd binnen handbereik is.

Computer werkstations

Slotsystemen

Medicijnbeheer

Themawagens

Geregistreerde
medicijnuitgifte

Ons complete, naar eigen inzicht en voorkeur te configureren productenpakket, is ontworpen om daar waar het er toe doet,
alles wat je nodig hebt overzichtelijk en gemakkelijk beschikbaar te hebben.

Medicatieveiligheid: Doe de test!

Hoe ver is jouw organisatie op het gebied van medicatieveiligheid?
Doe nu online de gratis medicatieveiligheidstest!
Tijdens de test ontvang je tips en tricks die je direct kan toepassen op de werkvloer.

Vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag.

Start de test

Vrijblijvend meer informatie aanvragen

Wil je graag meer weten over de mogelijkheden bij Logimedical? Laat jouw vraag achter via het onderstaande formulier. Dit kan gaan over medicatiefouten, privacy rondom medicatie (Baxter) of ons huidige assortiment aan medicijnwagens als de COW Computer of de Nexsys ADC. We komen graag snel met je in contact! Bekijk ook eens via LinkedIn aan wie we al onze producten geleverd hebben.